Výberové konanie na pozície projektový manažér a správca systému IT a SL2014 Spoločného technického sekretariátu programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko
Výberové konanie na pozície projektový manažér a správca systému IT a SL2014 Spoločného technického sekretariátu programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko
 
Operačný program: Programy cezhraničnej spolupráce
 
Centrum pre európske projekty ako zastrešujúca organizácia pre spoločný technický sekretariát vyhlasuje v mene riadiaceho orgánu (Ministerstvo rozvoja Poľskej republiky) a národného orgánu (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko výberové konanie na pozície projektový manažér a správca systému IT a SL2014 Spoločného technického sekretariátu programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko so sídlom v Krakove (Poľsko). 
 
Viac informácií nájdete na: https://sk.plsk.eu/-/vyhlasenie-vyberovych-konani-na-zamestnancov-spolocneho-technickeho-sekretariatu-programu-interreg-v-a-polsko-slovensko
 

Skočiť na hlavné menu