7. riadne zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje


Dátum: 29.09.2017

Obrázok k aktualite 7. riadne zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje
V zmysle článku 7, bod 1 Štatútu Komisie pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „Komisia“) si Vás dovoľujeme pozvať na 7. riadne zasadnutie Komisie, ktoré sa uskutoční v pondelok 29. septembra 2017 o 10:00 hod. v tlačovej miestnosti Ministerstva vnútra, Pribinova 2, Bratislava.
 
Program zasadnutia:
 1.        Registrácia (9:45 – 10:00)
 2.        Otvorenie (10:00 – 10:15) 
 3.        Informácia o aktuálnom stave implementácie prioritnej osi č. 5             (10:15   – 11:00)
  •    Prehľad stavu výziev a vyzvaní (prezentuje SO)
  •    Informácia o stave implementácie národných projektov (NP TSP, NP KC, NP asistencia pri vysporiadaní pozemkov) (prezentuje prijímateľ)
  •    Informácia  o stave implementácie národného projektu Zdravé Komunity 2A (prezentuje prijímateľ) 
 4.        Informácia o aktuálnom stave implementácie prioritnej osi č. 6 (11:00 – 12:00)
  •    Prehľad stavu výziev (prezentuje SO) 
 5.        Rôzne (12:00 – 13:00)
  •    Informácia k finančným nástrojom (prezentuje prijímateľ)
  •    Informácia k prebiehajúcim auditom (prezentuje SO)
  •    Informácia k plánovanej revízie OP ĽZ (prezentuje SO a RO)
  •    Výhľad plnenia výkonnostného rámca a pravidla N+3 (prezentuje SO)
 
Potvrdenie Vašej účasti (resp. účasti Vášho zástupcu) ako aj zaslanie informácie o potrebe otvoriť v bode „rôzne“ aj inú konkrétnu tému zašlite do 18.09.2017 na adresu robert.korec@minv.sk.

7. zasadnutie Komisie pre PO 5 a 6 sa uskutoční deň pred konaním MV pre OP ĽZ tzn. 28.9. o 10.00 hod. v nezmenených priestoroch MV SR.
 
 
Skočiť na hlavné menu