Vyzvanie č. OPLZ-MSVVaS-PO7-SC71-2017-TP1 - Projekty technickej pomoci
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Projekty technickej pomoci.

Kód vyzvania: OPLZ-MSVVaS-PO7-SC71-2017-TP1

Oprávnený žiadateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Dátum vyhlásenia: 10. 4. 2017

Typ vyzvania: otvorené
Súbor typu pdf
 
 
Súbor typu zip

Skočiť na hlavné menu